Wycena nieruchomości

Często poznanie wartości swojej obecnej lub przyszłej nieruchomości jest  absolutnie niezbędne. Oferujemy profesjonalne wykonanie operatów szacunkowych lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowych oraz nieruchomości komercyjnych z różnym przeznaczeniem, w tym:
• jako zabezpieczenia wierzytelności hipotecznych banków
• w sprawach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, w tym spółek kapitałowych
• dla określania wartości odtworzeniowej m.in. w celu ustalenia wysokości odszkodowania za szkody górnicze

W przygotowanym na zlecenie klienta operacie szacunkowym znajdują się wszystkie wymagane prawem informacje o nieruchomości i rynku, którego dotyczny wycena.

W JAKI SPOSÓB PRZEBIEGA PROCES WYCENY NIERUCHOMOŚCI?


Jeśli potrzebujesz wyceny nieruchomości bądź analizy rynku nieruchomości do celów niewymienionych na naszej stronie, skontaktuj się z nami!
Każdą nieruchomość wyceniamy według indywidualnych stawek, uzależnionych od zaistniałych okoliczności. Naszą zaletą jest szybkie tempo realizacji zlecenia przy jednocześnie absolutnie konkurencyjnych stawkach cenowych.

DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI POZOSTAJĄ NASI WYKWALIFIKOWANI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWI:

mgr Radosław Dobrowolski
Nr uprawnień zawodowych 7411
tel. 660 735 829

Uprawnienia do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością nadane przez Ministra Rozwoju w 2018 r., ale doświadczenie na rynku nieruchomości sięga wielu lat wstecz. Od 2011 r. licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja nr 21121 nadawana jeszcze na szczeblu ministerialnym) oraz praktyk w zakresie administracji, zarządzania i obrotu nieruchomościami.

mgr Radosław Nowakowski
Nr uprawnień zawodowych 6016
tel. 604 507 003

Wycena wszystkich rodzajów nieruchomości komercyjnych (biurowych, handlowych i magazynowych) od pojedynczych nieruchomości do dużych portfeli położonych w Polsce, m.in. dla celów:
• transakcji kupna / sprzedaży nieruchomości
• transakcji leasingowych
• zabezpieczenia kredytów
• wniesienia aportu do spółki
• sprawozdań finansowanych oraz księgowych
• emisji obligacji / prospektów emisyjnych
• wyceny praw zobowiązaniowych (najem / dzierżawa)

mgr Michał Kilijański
Nr uprawnień zawodowych 7421
tel. 518 158 131

Usługa obejmuje wycenę:
• nieruchomości niezabudowanych
• nieruchomości zabudowanych
• nieruchomości lokalowych (mieszkalnych i użytkowych)
• nieruchomości komercyjnych
• ograniczonych praw rzeczowych (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebność)
• nieruchomości lokalowych (mieszkalnych i użytkowych)