Wycena nieruchomości


Poznaj wartość swojej obecnej lub przyszłej nieruchomości, często jest to absolutnie niezbędne.
Oferujemy profesjonalne wykonanie operatów szacunkowych lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowych oraz nieruchomości komercyjnych z różnym przeznaczeniem, w tym:
• jako zabezpieczenia wierzytelności hipotecznych banków
• w sprawach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, w tym spółek kapitałowych
• dla określania wartości odtworzeniowej m.in. w celu ustalenia wysokości odszkodowania za szkody górnicze

Jeśli potrzebujesz wyceny nieruchomości bądź analizy rynku nieruchomości do celów niewymienionych na naszej stronie, skontaktuj się z nami!
Każdą nieruchomość wyceniamy według indywidualnych stawek, uzależnionych od zaistniałych okoliczności. Naszą zaletą jest szybkie tempo realizacji zlecenia przy jednocześnie absolutnie konkurencyjnych stawkach cenowych. 

W JAKI SPOSÓB PRZEBIEGA PROCES WYCENY NIERUCHOMOŚCI?


DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI POZOSTAJĄ NASI WYKWALIFIKOWANI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWI:

mgr Radosław Dobrowolski
Nr uprawnień zawodowych 7411
tel. 660 735 829

Uprawnienia do wykonywania działalności
zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń
trwale związanych z nieruchomością
nadane przez Ministra Rozwoju w 2018 r.,
ale doświadczenie na rynku nieruchomości
sięga wielu lat wstecz.
Od 2011 r. licencjonowany zarządca
nieruchomości (licencja nr 21121 nadawana
jeszcze na szczeblu ministerialnym) oraz praktyk w zakresie administracji, zarządzania i obrotu nieruchomościami.

mgr Radosław Nowakowski
Nr uprawnień zawodowych 6016
tel. 604 507 003

Wycena wszystkich rodzajów nieruchomości komercyjnych (biurowych, handlowych i magazynowych) od pojedynczych nieruchomości do dużych portfeli położonych w Polsce, m.in. dla celów:
• transakcji kupna / sprzedaży nieruchomości
• transakcji leasingowych
• zabezpieczenia kredytów
• wniesienia aportu do spółki
• sprawozdań finansowanych oraz księgowych
• emisji obligacji / prospektów emisyjnych
• wyceny praw zobowiązaniowych (najem / dzierżawa).

mgr Michał Kilijański
Nr uprawnień zawodowych 7421
tel. 518 158 131

Usługa obejmuje wycenę:
• nieruchomości niezabudowanych
• nieruchomości zabudowanych
• nieruchomości lokalowych (mieszkalnych i użytkowych)
• nieruchomości komercyjnych
• ograniczonych praw rzeczowych (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebność)
• nieruchomości lokalowych (mieszkalnych i użytkowych)

mgr Danuta Durczyńska
Nr uprawnień zawodowych 7296
tel. 609 361 351

Wycena wszystkich nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych szczególnie
z zastosowaniem podejścia kosztowego dla celów:
• transakcji kupna / sprzedaży nieruchomości
• ubezpieczenia i celów odszkodowawczych
• zabezpieczenia kredytów
• oszacowania szkód górniczych i stopnia zużycia
• administracji publicznej